O szkole Aktualności Kronika Pracownicy Nasze
osiągnięcia
i sukcesy
Kontakt   INFORMACJE
dla rodziców i uczniów
Koła
zainteresowań
Przyjaciele
szkoły
  Zestaw podręczników
i programów nauczania
  Projekt i wykonanie
GRAF MEDIA

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

linia

Realizowane programy

• Śniadanie daje moc

Uczniowie oddziału przedszkolnego, klasy II i III przyłączyli się do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ŚNIADANIE DAJE MOC” i zorganizowali klasowe śniadanie.
Najważniejsze cele programu:
1) Zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
2) Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy

• Szkolne czytanie

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komo­rowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Akcja ta stała się impulsem do wspólnego czytania utworów Aleksandra Fredry w naszej szkole, gdyż jemu jest poświęcona tegoroczna edycja. Postanowiliśmy zapraszać w nasze mury znane osoby z terenu gminy do wspólnego poznawania narodowych dzieł.

Realizowane proagramy Realizowane proagramy

• RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

W naszej szkole już od roku 2006 nauczyciele przeszkoleni przez fundację WOŚP przeprowadzają zajęcia z dziećmi na temat udzielania pomocy w ramach programu RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ (skrót RUR).
Od stycznia 2008 roku program ten został objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej RP.
Programem objętych jest ponad półtora miliona dzieci z całej Polski. W ramach kilku godzin w roku uczniowie najmłodszych klas wraz ze starszymi kolegami uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

Realizowane proagramy Realizowane proagramy

• Bezpieczni w domu, szkole, środowisku - podsumowanie

8.02.2013 r. w świetlicy wiejskiej w Drzeńsku Wielkim, przy udziale Wójta Gminy Gubin, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektorów szkół gminnych, współrealizatorów i zaproszonych gości odbyło się podsumowanie programu „Bezpieczni w domu, szkole, środowisku”.

• Bezpieczni w domu... - podsumowanie programu - czytaj całość (plik doc) Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy

• Bezpieczni w domu, szkole, środowisku

Wszyscy wychowujemy dzieci. Jako społeczeństwo tworzymy prawo, które dba o życie, zdrowie, naukę i bezpieczeństwo. Rodzina, szkoła często świadomie stara się kształtować osobowość, wpływać na zachowania, poglądy młodego pokolenia. W praktyce okazuje się, że nasze przepisy, zasady, metody nie wystarczają.

• Bezpieczni w domu... - czytaj całość (plik doc) • Bezpieczni w domu... - zrealizowane projekty - czytaj całość (plik doc)

Listy uczniów

• List Kamila P. - czytaj całość (plik doc) • List Klaudii S. - czytaj całość (plik doc) • List Wiktorii B. - czytaj całość (plik doc) Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy

• Klub Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie z klasy I uczestniczą w trzeciej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Kuratoria Oświaty. Celem akcji jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole czy w czasie zabawy.

• Klub Bezpiecznego Puchatka - czytaj całość (plik doc) Realizowane proagramy

• Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
   uczniów klas I-III szkół podstawowych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu IX na rok 2010 rozpoczyna proces wdrażania projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, obejmującego programy indywidualizacji nauczania klas I-III szkół podstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych).

• Indywidualizacja procesu... - czytaj całość (plik doc)

W szkole realizowane są zajęcia:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Nauczyciel prowadzący: mgr Danuta Cierpik
2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Nauczyciel prowadzący: mgr Katarzyna Kalinowska
3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Nauczyciel prowadzący: mgr Beata Lewandowska
 
Plan zajęć:
1. Zajęcia logopedyczne – środa godz. 12.50-13.50
2. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu - poniedziałek godz. 12.00-12.45
3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – środa godz. 13.45-14.30

• Program zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu... - czytaj całość (plik doc) • Program zajęć logopedycznych... - czytaj całość (plik doc) • Program zajęć matematycznych... - czytaj całość (plik doc) Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy Realizowane proagramy