O szkole Aktualności Kronika Nasze
osiągnięcia
i sukcesy
Kontakt   INFORMACJE
dla rodziców i uczniów
Koła
zainteresowań
Przyjaciele
szkoły
  Zestaw podręczników
i programów nauczania
Realizowane
programy
  Projekt i wykonanie
GRAF MEDIA

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

linia

mgr Beata Skowron - dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany.
Staż pracy pedagogicznej – 26 lat.
Nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki, historii.
W szkole w Strzegowie pracuje od 1993 r.

Beata Skowron
linia

mgr Anna Marusiak – wicedyrektor, nauczyciel kontraktowy.
Staż pracy pedagogicznej – 6 lat. Nauczyciel języka niemieckiego.
Dodatkowe kwalifikacje: przyroda, nauczanie zintegrowane.
W szkole w Strzegowie pracuje od 2011 r.

Anna Marusiak
linia

mgr Beata Lewandowska – nauczyciel mianowany.
Staż pracy pedagogicznej – 10 lat.
Nauczyciel nauczania zintegrowanego.
Wychowawca klasy III.
W szkole w Strzegowie pracuje od 2007 r.

Beata Lewandowska
linia

mgr Monika Grzecznowska – nauczyciel kontraktowy.
Staż pracy pedagogicznej – 2 lata.
Nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Dodatkowe kwalifikacje: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W szkole w Strzegowie pracuje od 2015 r.

linia

ks. Krzysztof Korcz – proboszcz parafii Strzegów.
W szkole w Strzegowie pracuje od 2012 r.
Obecnie uczy religii.

ks. Krzysztof Korcz
linia

mgr Anna Pakos - nauczyciel dyplomowany.
Staż pracy pedagogicznej - 16 lat.
Nauczyciel nauczania zintegrowanego.
Dodatkowe kwalifikacje: język polski, bibliotekoznawstwo.
Wychowawca klasy I.
W szkole w Strzegowie pracuje od 2017 r.

Katarzyna Kalinowska
linia

mgr Anna Zakrzewska - nauczyciel stażysta.
Nauczyciel wspomagający w nauczaniu zintegrowanym.
Dodatkowe kwalifikacje: język polski, historia, terapia pedagogiczna
i pedagogika zdolności.
W szkole w Strzegowie pracuje od 2017 r.

Katarzyna Kalinowska
linia

mgr Agnieszka Klucznik - nauczyciel stażysta.
Nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Dodatkowe kwalifikacje: resocjalizacja i poradnictwo specjalistyczne.
W szkole w Strzegowie pracuje od 2017 r.

linia

mgr Katarzyna Kalinowska - nauczyciel dyplomowany.
Staż pracy pedagogicznej - 14 lat.
Logopeda szkolny.
Dodatkowe kwalifikacje: język polski, historia, bibliotekoznawstwo,
logopedia z terapią pedagogiczną, wychowanie fizyczne
i gimnastyka korekcyjna.
W szkole w Strzegowie pracuje od 2003 r.

Katarzyna Kalinowska
linia

mgr Anna Skowron - nauczyciel kontraktowy.
Pedagog szkolny.
W szkole w Strzegowie pracuje od 2016 r.

linia

Iwona Solecka - sprzątaczka.
W szkole w Strzegowie pracuje od 2010 r.

Iwona Solecka
linia

Andrzej Ozga – woźny.
W szkole w Strzegowie pracuje od 2010 r.

Andrzej Ozga
linia