Aktualności Kronika Pracownicy Nasze
osiągnięcia
i sukcesy
Kontakt   INFORMACJE
dla rodziców i uczniów
Koła
zainteresowań
Przyjaciele
szkoły
  Zestaw podręczników
i programów nauczania
Realizowane
programy
  Projekt i wykonanie
GRAF MEDIA

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegowie powstała w 1946 roku. Jest to niewielka szkoła wiejska licząca około 60 uczniów, położona 17 km od Gubina. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gubin, a nadzorującym Kuratorium Oświaty - delegatura w Zielonej Górze. W placówce jest 6 oddziałów szkolnych oraz oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci pięcio- i sześcioletnie. Do szkoły przychodzą dzieci ze Strzegowa oraz dojeżdżają z okolicznych miejscowości, m.in.: Markosic, Mielna, Późnej.
Szkoła działa w oparciu o akt założycielski i statut szkoły.
 
Misją placówki jest
„Miej szacunek do innych i siebie”
 
Szkoła realizowała szereg programów, m.in.:
• „Program edukacji ekologicznej”,
• „Program wychowania komunikacyjnego”,
• „Język niemiecki w zabawie i piosence”,
• „Udzielanie pierwszej pomocy”,
• „Moje dziecko idzie do szkoły”,
• „Bezpieczni w domu, szkole, środowisku”,
• „Radosna szkoła”.
 
W latach 2003-2006 szkoła uczestniczyła (jako jedyna w powiecie krośnieńskim) w programie „Sokrates-Comenius”, realizując działania pt. „Jak uczymy się i nauczamy w Europie” współpracując ze szkołą w Niemczech i Anglii. Placówka nasza wiele razy gościła w swoich progach uczniów i nauczycieli z tamtejszych szkół. Nasi wychowankowie kilkakrotnie w roku odwiedzali placówkę w Niemczech uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach (wycieczki, festyny, wspólne lekcje i zabawy).
 
W szkole istnieje grupa taneczna. Co roku zgodnie z zainte­reso­wa­niami uczniów i możliwościami szkoły organizowane są zajęcia dodatkowe w czasie roku szkolnego i podczas ferii zimowych.
 
Główny atut naszej szkoły to bezpieczeństwo i niemal rodzinna atmosfera. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, każdy pedagog uczy zgonie ze swoimi kwalifikacjami. Nauczyciele chętnie uczestniczą w różnych formach dokształcania, każdy posiada ukończone (lub jest w trakcie) dodatkowe studia podyplomowe bądź kursy kwalifikacyjne i doskonalące.
 
W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która chętnie uczestniczy w organizowaniu większych i mniejszych uroczystości szkolnych. Mamy również dość liczne jak na tak małą placówkę grono przyjaciół szkoły, zarówno wśród rodziców jak i wśród osób i instytucji sąsiadujących z nami. Zawsze nas w miarę własnych możliwości wspierają finansowo bądź rzeczowo. Szkoła wciąż próbuje pozyskiwać nowych sponsorów i darczyńców, którzy pomagają przy organizacji wycieczek, festynów i zabaw szkolnych.

Szkoła Podstawowa w Strzegowie Szkoła Podstawowa w Strzegowie Szkoła Podstawowa w Strzegowie Szkoła Podstawowa w Strzegowie Szkoła Podstawowa w Strzegowie Szkoła Podstawowa w Strzegowie

Drzwi naszej szkoły są otwarte
dla dzieci z okolicznych miejscowości.
Jeżeli cenicie sobie Państwo, jako rodzice,
bezpieczne wychowanie i wysoki poziom nauczania
to czekamy na Wasze pociechy w naszej placówce.