O szkole Aktualności Kronika Pracownicy Nasze
osiągnięcia
i sukcesy
Kontakt   INFORMACJE
dla rodziców i uczniów
Koła
zainteresowań
Przyjaciele
szkoły
  Zestaw podręczników
i programów nauczania
Realizowane
programy
  Projekt i wykonanie
GRAF MEDIA

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

linia

Szkolne koło PCK działa od marca 2008 roku.

Celem działalności szkolnego koła PCK
jest aktywizacja środowisk szkolnych
w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Zadania szkolnego koła PCK:

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze, wspierające wszechstronny rozwój ucznia, dlatego też mając na względzie powyższe zadania Szkolne Koło PCK jest ogniwem wspierającym ten proces. Działa w oparciu o podstawowe zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Są to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Działania SK PCK obejmują: pomoc socjalną, promocję zdrowia, honorowe krwiodawstwo, ratownictwo, szkolenie młodzieży, udział w międzynarodowych akcjach pomocy Czerwonego Krzyża. Koło bardzo ściśle współpracuje z pielęgniarką szkolną. Członkowie koła PCK biorą udział w olimpiadach Wiedzy o Czerwonym Krzyżu oraz w zawodach pierwszej pomocy. Z własnej inicjatywy często organizują zbiórki pieniędzy, zabawek, słodyczy i przekazują je do Czerwonego Krzyża lub instytucji, którymi się on opiekuje.